Изработване на печатни информационни материали (дипляни) по проект “Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – І етап

назад
Процедура: номер 130 / четвъртък, 19 март 2020 10:40
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка