Изработване и доставка на промоционални материали; организация, анонсиране и провеждане на информационни събития; публикации в медиите за осигуряване на информация и публичност по проект „Център за социално включване и развитие - Пазарджик” - ВG05М9ОР001

назад
Процедура: номер 142 / сряда, 29 април 2020 12:36
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка