Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи за изграждане на физкултурен салон

назад
Процедура: номер 137 / сряда, 01 април 2020 12:31
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка