Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи за обект „Пешеходен мост над р. Марица между „Зоната на здравето” и Парк остров „Свобода”, гр. Пазарджик”

назад
Процедура: номер 71 / сряда, 14 февруари 2018 10:37
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка