Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи в шест многофамилни жилищни сгради в гр. Пазарджик по проект “Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Пазарджик – II Етап ” по ОП

назад
Процедура: номер 118 / сряда, 16 октомври 2019 11:55
Договаряне без предварително обявление
Състояние: Активно

Електронна преписка