Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик по проект “Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични

назад
Процедура: номер 54 / четвъртък, 27 юли 2017 08:50
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка