„Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи в сграда на НАП в гр.Пазарджик” по проект “Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НАП в гр. Пазарджик” по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2

назад
Процедура: номер 53 / сряда, 19 юли 2017 08:53
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка