Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. "Тодор Каблешков" №№ 20, 22” по проект “Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни

назад
Процедура: номер 133 / петък, 20 март 2020 10:48
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка