Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. "Георги Брегов" № 2” по проект “Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр.

назад
Процедура: номер 119 / сряда, 16 октомври 2019 11:56
Договаряне без предварително обявление
Състояние: Активно

Електронна преписка