Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи в две многофамилни жилищни сгради по проект “Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Пазарджик – ІI Етап” по ОП „Региони в растеж

назад
Процедура: номер 141 / четвъртък, 23 април 2020 11:56
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка