Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – І етап” по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020г.

назад
Процедура: номер 123 / вторник, 17 март 2020 09:35
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка