Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – ІІ етап” по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020г.

назад
Процедура: номер 125 / вторник, 17 март 2020 09:45
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка