Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със същественото изискване по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ; изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзо

назад
Процедура: номер 59 / понеделник, 25 септември 2017 09:44
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка