Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти, упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност

назад
Процедура: номер 14 / вторник, 08 ноември 2016 00:00
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка