Избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

назад

СПРАВКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЧРЕЗ САЙТА НА ГД ГРАО ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

233

СПРАВКА ПО ЕГН ИЛИ АДРЕС ЗА НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ И МЯСТОТО НА ГЛАСУВАНЕ

http://www.grao.bg/elections/

 

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Забележка: Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден - до 28.04.2023 г.

https://regna.grao.bg