ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, МОНИТОРИНГ И ПОДДРЪЖКА НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ – ПАЗАРДЖИК, КЛЕТКА І И СЪПЪТСТВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА

назад
Процедура: номер 51 / сряда, 05 юли 2017 08:35
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка