Избор на изпълнител за осъществяване дейността по експлоатация и контрол на паркирането в обособени по реда на ЗДвП зони за паркиране, дейност по принудително задържане на неправилно паркирани ППС/МПС и принудителното им преместване

назад
Процедура: номер 69 / понеделник, 29 януари 2018 11:10
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка