Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни работи за реконструкция на стадион „Георги Бенковски” гр. Пазарджик

назад
Процедура: номер 101 / понеделник, 25 февруари 2019 09:32
Публично състезание
Състояние: Активно

Електронна преписка