Доставка на оборудване и канцеларски материали за целите на Проект „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово...

назад
Процедура: номер 76 / вторник, 20 март 2018 14:58
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка