Доставка на музикални инструменти по проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик – общежитие на СОУ „Г. Бенковски”, ОУ „Любен Каравелов”, СОУ „Димитър Гачев”, СОУ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Христо Ботев” по ОП „Регио

назад
Процедура: номер 74 / вторник, 20 февруари 2018 15:51
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка