ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВИДЕО ОБОРУДВАНЕ. ПОДДРЪЖКА НА ИЗГРАДЕНАТА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.

назад
Процедура: номер 82 / вторник, 10 юли 2018 15:25
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка