Доставка и монтаж на софтуерни продукти и компютърна техника за нуждите на ПГСС "Царица Йоанна", гр. Пазарджик и провеждане на обучение на служители по проект: "Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез ...

назад
Процедура: номер 77 / сряда, 21 март 2018 10:32
Договаряне без предварително обявление
Състояние: Активно

Електронна преписка