Доставка и монтаж на фитнес екипировка за нуждите на ПГСС "Царица Йоанна", гр. Пазарджик по проект: "Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната. база на ПГСС "Царица Йоанна", гр. Па

назад
Процедура: номер 78 / сряда, 21 март 2018 10:33
Договаряне без предварително обявление
Състояние: Активно

Електронна преписка