Доставка чрез покупка на специализиран автомобил за нуждите на Община Пазарджик

назад
Процедура: номер 4 / вторник, 13 декември 2016 00:00
Обява за събиране на оферти
Състояние: Активно

Електронна преписка