COVID-19 ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ

назад

Заповед №367/26.02.2021 г. относно удължаване временните противоепидемични мерки на територията на община Пазарджик със срок до 31.03.2021 г.

472