Административни услуги БМ Паркинги и охрана

назад
УСЛУГА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА СРОК ЦЕНА МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ РАБОТНО ВРЕМЕ
1. Издаване на пропуск за инвалид

Заявление по образец 

Лична карта за справка

Ксерокопие на ЕР на ТЕЛК

1бр. актуална снимка

Акт за  раждане (непълнолетно лице)

30 дни   БМ”ПО” 8,30-17,30
2. Издаване месечен абонамент за паркиране в паркинг “Синя зона”

Заявление по образец

Ксерокопие на талона на автомобила

Лична карта за справка

14 дни 100 лв./месечно БМ”ПО” 8,30-17,30
3. Издаване на пропуск местодомуване

Заявление по образец

Ксерокопие на рег. талон на автомобила

Лична карта за справка

30 дни   БМ”ПО” 8,30-17,30
4. Издаване разрешение за кратковременен престой и преминаване през пешеходна зона и ЦГЧ във връзка с ремонтни дейности

Заявление/искане

Ксерокопие на рег. талон на автомобила

Разрешение от гл. архитект на Общината или БМ"Паркинги и охрана"

14 дни   БМ”ПО” 8,30-17,30
5. Сигнали свързани с Наредбата за обществения ред в Общ. Пазарджик, Наредбата за организация и безопастност на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Общ. Паз-к   14 дни   БМ”ПО”  
6. Справки относно съставени глоби с фиш   Веднага   Гише №5 8,30-18,00
7. Справки относно наложени НП за незаконно поставени гаражи

Дирекция "БОС" и Дирекция "Архитектура и благоустройството"
  Веднага     8,30-18,00

8. Регистрирация на ППС с животинска тяга

Заявление по образец

Документ за самоличност (за справка)

Квитанция за платена такса

14 дни

За иадаване на регистрационен талон - 5 лв.

За иадаване на регистрационна табела - 10 лв.

За иадаване на регистрационен талон и  регистрационна табела - 15 лв.

БМ "ПО" 8,30-17,30
9. Електромобили и хибридни автомобили

Заявление по образец

Документ за платен данък

Документ за платена застраховка

Лична карта за справка

Регистрационен талон на автомобила

15 раб. дни

Електромобили - безплатно

Хибридни автомобили - 50% от месечен абонамент

   
Екопатрули          
1. Сигнали свързани с опазване на околната среда, Наредба за общ. ред, Наредба за отглеждане на домашни животни, Наредба за твърди битови отпадъци          

Файлове:

Жалба Жалба